สวัสดีครับ...เพื่อนๆผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สัตหีบบีชทุกท่าน
สัตหีบบีชมีอายุครบ 7 ปีในการทำเว็บแล้วนะครับ ผมเองก็ยังขอยืนยันว่าผมเองมีความสุขใน
การทำเว็บไซต์นี้    แต่อย่างไรก็ตามในการทำเว็บไซต์นี้ผมจะให้ความสำคัญรองลงมาจากงานหลักที่ผม
ทำอยู่ในปัจจุบันเพื่อหาเลี้ยงชีพนะครับ และการทำเว็บนี้ผมก็ยังให้ความสำคัญรองลงมาจากการดูหนัง
และการเล่นเกมส์คือก็ยังยืนยันว่าจะทำเว็บก็เฉพาะตอนที่ว่างและสบายใจจริงๆเท่านั้น การอัพเดทอาจ
ช้าบ้างก็อาจเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้นครับ และอีกอย่างผมเองไม่ได้ทำในรูปแบบของการค้าขายอะไร.
 

บนเว็บสัตหีบบีช...ที่ท่านเห็นอยู่นี้ล้วนสร้างมาจากโปรแกรมพื้นฐานแบบบ้านๆของเรานี่เอง มิได้ใช้
เทคโนโลยี่สูงล้ำใดๆเลย (เพราะผมเองก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน)  ผมเองยินดีอย่างมากหากเว็บนี้จะสามารถ
ทำประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้เข้ามาใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือหากเว็บนี้สามารถให้คำปรึกษา
ช่วยแนะนำในการตัดสินใจของเพื่อนๆ ในการเที่ยวสัตหีบได้อย่างมีความสุข สดชื่น และสมหวัง กลับไป. 

 
คำแนะนำของผม...ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูในหน้าห้องรวมภาพประกอบในการตัดสินใจนะครับ
ไม่ได้อยากให้เข้าไปชมภาพถ่ายว่าผมถ่ายออกมาว่าดีหรือไม่ดีนะครับ แต่ผมอยากจะให้ดูประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกที่จะพักเลือกที่จะเที่ยว   อย่าเชื่อตามที่ใครๆบอกว่าหาดนั้นสวยหาดนี้สวยเพราะเวลาไปถึง
มันอาจไม่ใช่อย่างที่เค้าบอก คืนเงินก็ไม่ได้ กลับบ้านก็ไม่ได้ ต้องโดนเค้าหลอกเอาจะเจ็บใจเสียปล่าวๆ.
 
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ...ท่านผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์นี้ทุกท่านตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บ และที่
สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณ " เทศบาลตำบลบางเสร่ " ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้จัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลและ
ดูแลเว็บไซต์ให้กับทางเทศบาลในปัจจุบัน    และที่สำคัญขอขอบคุณเพื่อนๆผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่เป็นแรงจูงใจ
ทำให้เว็บไซต์สัตหีบบีชแห่งนี้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน ขอให้อยู่เป็นแรงใจกันต่อไปนะครับ...ขอบคุณครับ
นายอำพล บัวกล่ำ...สัตหีบบีช
<< กลับหน้าเมนูหลัก