กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจ 
<เชิญรับชมหน้ารวม...คลังปัญญาท้องถิ่น>
ภาพบรรยากาศความคึกคัก  ภายในงาน  เดินกินถิ่นนาเกลือ
เดินกินถิ่นนาเกลือ
อาหารทะเลสดๆ  หลากหลายให้บริการ
ชิมอาหารทะเล
กิจกรรมมากมาย  ภายในงาน  เดินกินถิ่นนาเกลือ
กิจกรรมมากมาย
สินค้าให้บริการ  จำหน่ายในราคาย่อมเยาว์
สินค้าราคาไม่แพง
คณะของนางสาวไทย  แวะมาเยี่ยมเยียน  ตลาดเก่านาเกลือ
คณะนางสาวไทย
   คลังปัญญาท้องถิ่น ภาคภูมิใจนำเสนอ.....โครงการเดิน-กิน ถิ่นนาเกลือ
ประวัติความเป็นมาของตำบลนาเกลือ...ในอดีตเริ่มจากเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเพียงไม่กี่หลัง
คาเรือน  ซึ่งพ่อค้าชาวจีนใช้เป็นสถานที่เพื่อหลบโจรสลัดมาลายูที่โหดร้ายเพื่อขนถ่ายสินค้าประเภท ฝิ่น,
ทองคำและเสบียงคลังอื่นๆก่อนที่จะขนส่งไปกรุงเทพ ซึ่งพ่อค้าชาวจีนเรียกหมู่บ้านนี้ว่า " นา-กัว " แปลว่า
" ท่าใบเรือแข็ง " แต่คนเดินทางกลับมองเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในป่าที่รกชัฏเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและ
สัตว์ร้ายและเป็นที่ซ่องสุมของโจรสลัดจึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า " หมู่บ้านน่ากลัว " ซึ่งต่อมาคำนี้ได้แผลงมา
กลายเป็นคำว่า " นาเกลือ " ซึ่งแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่เคยมีการทำนาเกลือมาก่อนเลยก็ตาม.
      นาเกลือในวันนี้...เป็นอย่างไร
นาเกลือในวันนี้...มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่า 42,000 คน หรือ 20,000
หลังคาเรือน โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุมชนใหญ่ได้แก่ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ, ชุมชนลานโพธิ์, ชุมชนวัดช่อง
ลม, และชุมชนไปรษณีย์ และจากนโยบายการบริหารเมืองพัทยา ที่มุ่งกระจายโอกาสทางธุรกิจให้แก่พี่น้อง
ประชาชนให้ได้ทั่วถึง   ซึ่งในตัวชุมชนยังมีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันแบบดั้งเดิมและหยั่งรากลึกของภาพ
สังคมที่สงบสุข โดยยังมีขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่น เช่นพิธีกรรมในเทศกาลกินเจที่ศาล
เจ้าเซียนซือ โดยในทุกๆปีจะมีผู้คนในชุมชนถือศีลกินเจเป็นประจำทุกปีและที่นาเกลือแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่ง
ขายอาหารทะเลสดที่ขึ้นชื่อและอร่อยที่สามารถซื้อกลับบ้านหรือใช้เป็นของฝากมานานกว่า 50 ปีอีกด้วย.
  วัตถุประสงค์ของโครงการ นาเกลือตลาด 100 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ " เดินกิน ถิ่นนาเกลือ "
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ ที่มีศักยภาพในด้านท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
5. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่นาเกลือ เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทยา
6. สร้างทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชนของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
7. กระตุ้นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
" เดินกิน ถิ่นนาเกลือ "
โครงการจะเป็นการเนรมิตพื้นที่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ
ร้อยปีเป็นสถานที่จัดงานครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณชุมชนนาเกลือ, ชุมชนลานโพธิ์, ชุมชนไปรษณีย์,
ชุมชนวัดช่องลม, ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร และภายในงานจะจัดให้เป็นถนนคนเดินมีการแสดงดนตรีและ
กิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจ มีการจัดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆให้ได้เลือกชิมและผู้เข้าชมงานยังสามารถเลือก
ซื้อของฝากและสินค้าชื่อดังของชุมชนอีกด้วย โดยงานจะจัดเป็นประจำในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ในช่วง
เวลาตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pattayaoldtown.com
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล...ฝ่ายการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และภาพสวยๆจากช่างภาพเมืองพัทยา ผู้ให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์
( ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพด้านซ้ายมือ เพื่อดูภาพขยายขนาดใหญ่ )>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 28032010/Y7)