จากโรงพยาบาลสนามชัยเขต รุ่นที่2 เมื่อวันที่ 10-12 พ.ค 2552
เตรียมพร้อม.....ค่ะ
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมทดสอบความพร้อมของร่างกาย
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
กิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ได้เวลาพักทานอาหาร
 น้องๆนักเรียนมาทำกิจกรรม
จะมีการแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม
วิทยากรจาก ทีมงานสัตหีบไกด์
ต้องช่วยกันคิด
สัตหีบไกด์ยินดี... ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรม
Group Dynamic ละลายพฤติกรรม สันทนาการ ฝึกอบรม
สัมมนา ค่ายเยาวชน ฝึกวินัย ทดสอบกำลังใจ
วิทยากรจาก ทีมงานสัตหีบไกด์
 
น้องๆมาร่วมสนุกกัน
ได้เวลาอาหาร
ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
แล้วพบกันใหม่นะ
Walk Rally  รับจัดงานเลี้ยง จองที่พัก จัดอาหาร จัดทัศนาจร
จัดพาหนะ รับ-ส่ง   บันทึกภาพกิจกรรม  และให้บริการตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ  ในงบประมาณที่ท่านกำหนด
สัตหีบไกด์พาไปฟังการบรรยาย ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
 
ทำกิจกรรมแก้ง่วงกันซักนิด
พาเยี่ยมชมบ่อเต่า ของศูนย์อนุรักษ์
เล่นเกมส์
แล้วพบกันใหม่นะ
หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา... มีทั้งแบบวันเดียว
แบบ 2 วัน 1 คืน, แบบ 3 วัน 2 คืน และแบบอื่นๆในหัวข้อ
ต่างๆเช่น การทำงานเป็นทีม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การต่อต้านยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
ตามที่ท่านต้องการตัวอย่างบ้านพักที่ สัตหีบไกด์จัดหา ให้กับผู้ที่ต้องการบ้านพัก
ตัวอย่างบ้านพักที่ สัตหีบไกด์จัดหา ให้กับผู้ที่ต้องการบ้านพัก
ตัวอย่างบ้านพักที่ สัตหีบไกด์จัดหา ให้กับผู้ที่ต้องการบ้านพัก
ตัวอย่างบ้านพักที่ สัตหีบไกด์จัดหา ให้กับผู้ที่ต้องการบ้านพัก
.......... สัตหีบไกด์ให้บริการบ้านพัก ..........
สัตหีบไกด์มีบ้านพักในพื้นที่ของสัตหีบ ให้บริการ
สำหรับนักท่องเที่ยวหรือหมู่คณะ หรือสำหรับท่าน
ที่ต้องการบ้านพักในพื้นที่สัตหีบ
ท่านสามารถติดต่อกับสัตหีบไกด์.....
ที่ตั้งของสำนักงาน : เลขที่ 46/67 หมู่ที่ 6 ซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทรศัพท์ : 086-3265456, 083-5865088 อีเมล์
ppr.agency@hotmail.com   หรือ   diizeee@gmail.com
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
กลับหน้าแรกสัตหีบบีช