กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมาของอำเภอสัตหีบ
เมื่อปี พ.ศ.2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 โดยมีนายอำเภอคน
แรกชื่อ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปัจจุบันที่ว่าการของอำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180 โทรศัพท์ 038_437508 โทรสาร 038_437946
สัตหีบ... เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน อากาศร่มรื่น
มีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น อ่าวดงตาล หาดทราย
สวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม หรือในชื่อเดิมว่า " อ่าวตากัน "
ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน
เก่าแก่ว่า " ตากัน " เป็นผู้มาตั้งรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่ง
นี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่าเรือต่างๆที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้มีวิชาอาคมและมีความ
สามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมาตั้งรกรากที่สัตหีบแห่งนี้ และต่อมาเสด็จกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นความเหมาะสมของอำเภอสัตหีบเพื่อปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือ
และได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลายอย่างต้อง
การพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ของทหารเรือ ตากันจึงต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ...
ถ้าพิเคราะห์คำว่า " สัตหีบ " หลายท่านให้ความเห็นว่า " สัตต " แปลว่า เจ็ด " หีบ "
ก็หมายถึงหีบ ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้
นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ ตามตำนานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย...

สภาพทั่วไปสัตหีบ... ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตระยะทางจากอำเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระยะทาง
ประมาณ 86 กิโลเมตร. และจากอำเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดระยอง ประมาณ 48 กิโลเมตร.
อำเภอสัตหีบ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1) ตำบลสัตหีบ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน.
2) ตำบลบางเสร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน.
3) ตำบลนาจอมเทียน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน.
4) ตำบลพลูตาหลวง ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน.
5) ตำบลแสมสาร ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน.
และจำนวนประชากรทั้งสิ้นในอำเภอสัตหีบมีจำนวน 117,345 คน. (ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้)
อำเภอสัตหีบด้านทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.....

อำเภอสัตหีบด้านทิศใต้ จรดอ่าวไทย.....
อำเภอสัตหีบด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ และตำบลสำนักท้อน ของจังหวัดระยอง.....
อำเภอสัตหีบด้านทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย.....
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
อบต. ตำบลสัตหีบ
สภาพภูมิประเทศสัตหีบ... พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสัตหีบเป็นพื้นที่เขาและเป็นเนินติดทะเล และเป็นพื้นทรายประมาณ 1 ใน 3 ของ
พื้นที่ทั้งหมดและพื้นดินเป็นดินปนทราย ไม่มีลำน้ำที่สำคัญ มีแต่ลำห้วย ไม่มีภูเขาขนาดใหญ่ในพื้นที่มีแต่ภูเขาขนาดกลาง และภูเขาขนาดเล็กโดยทั่วไปของพื้นที่.
สภาพภูมิอากาศสัตหีบ...
อำเภอสัตหีบในช่วงฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
อำเภอสัตหีบในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มตังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
และอำเภอสัตหีบในช่วงฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม
ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ...
อำเภอสัตหีบมีป่าไม้มีป่าเขาชีโอนซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ และยังไม่มีการสำรวจแหล่งแร่ ส่วนโบราณวัตถุ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของอำเภอสัตหีบได้แก่รูปปั้นของหลวงปู่อี๋ ที่วัดสัตหีบและรูปจำลองของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะหนองตะเคียน.
คำขวัญอำเภอสัตหีบ
อนุรักษ์เต่าทะเล .................................................. เสน่ห์ธรรมชาติ
อภิวาทหลวงปู่อี๋ .................................................. เขาชีจรรย์พระใหญ่
ไหว้กรมหลวงชุมพร .................................................. ถิ่นขจรราชนาวี
ติดต่อสอบถาม... ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โทรศัพท์หมายเลข 038_437508, องค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ โทรศัพท์หมายเลข 038_437987

เรามาทำความรู้จักกับตำบลต่างๆที่อยู่ในอำเภอสัตหีบกัน
ตำบลบางเสร่
อบต. ตำบลบางเสร่
ตำบลบางเสร่... ตำบลที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลนาจอมเทียน เมื่อมีการขยายตัว
ของชุมชนจึงได้มีการแยกหมู่บ้านบางเสร่ จากตำบลนาจอมเทียนเป็นตำบลบางเสร่ มีนายใหญ่ อินอนงค์ เป็นกำนัน
ปกครองตำบลคนแรก. ประวัติของบางเสร่เดิมชื่อเรียกว่า " สำเหร่ " ยังไม่มีหมู่บ้านพวกโจรสลัดอาศัยบริเวณนี้คอย
ปล้นเรือทำการฆ่าและยึดหรือเผาเรือส่วนผู้คนก็จะปล่อยทิ้งไว้ที่ " สำเหร่ " แห่งนี้จนต่อมาพระยาจันทรบูร ซึ่งเดิมอยู่
ที่เกาะเสม็ด ตำบลเพ จังหวัดระยองได้ถึงแก่กรรมลง บรรดาบริวารมากมายของพระยาจันทรบูรก็ได้ล่องเรือ 5-6 ลำ
พาผู้คนที่เคยเป็นบริวารมาขึ้นฝั่งที่ " อ่าวสำเหร่ " แห่งนี้และได้อยู่อาศัยกันจนเป็นชุมชนใหญ่มาจวบจนปัจจุบัน...
สภาพทั่วไปตำบลบางเสร่... มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 72,603 ตารางกิโลเมตร. หรือประมาณ 48,657 ไร่ โดยทิศเหนือติดกับตำบลนาจอมเทียน
ทิศตะวันออกติดกับตำบลพลูตาหลวง ทิศใต้ติดกับตำบลสัตหีบ ทิศตะวันตกติดกับทะเล... (สามารถดูภาพแผนที่ประกอบ)
สภาพภูมิประเทศตำบลบางเสร่... พื้นที่ส่วนใหญ่ตำบลบางเสร่ เป็นที่ราบสลับภูเขามีลำคลองธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห่างจากประมาณ 13 กิโลเมตร.
ข้อมูลทั่วไปตำบลบางเสร่... ตำบลบางเสร่มีศักยภาพที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทำเกษตรอุตสาหกรรมและทำเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย โดยจำนวนประชากรสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2543 จำนวน 6,556 คน แยกเป็นชายจำนวน 4,117 คน แยกเป็นหญิงจำนวน 2,439 คน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ น้ำผิวดิน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 ห้วย 2 ลำคลอง.
ติดต่อสอบถาม... ท่านสามารถสอบถามข้อมูลของ ตำบลบางเสร่ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ โทรศัพท์หมายเลข 038_435781
ตำบลนาจอมเทียน
อบต. ตำบลนาจอมเทียน
ตำบลนาจอมเทียน... อาณาเขตพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบระยะทาง
ประมาณ 24 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพ 120 กิโลเมตร.
สภาพทั่วไปตำบลนาจอมเทียน.. พื้นที่โดยรวมประมาณ 59,254 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 37,034 ไร่
โดยทิศเหนือติดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ทิศใต้ติดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ ทิศตะวันออกติดเทศบาล
ตำบลห้วยใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ทิศตะวันตกติดกับตำบลนาจอมเทียน.
สภาพภูมิประเทศตำบลนาจอมเทียน... พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำเกษตรกรรม แนวน้ำ
จะไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือลงสู่ทะเล มีคลองหนองจับเต่าและคลองห้วยตู้ เป็นลำธารสาธรณะของตำบล.
ข้อมูลทั่วไปตำบลนาจอมเทียน... ตำบลนาจอมเทียนพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้สำหรับทำการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ จำนวนประชากรที่ได้ทำ
การสำรวจมีทั้งสิ้น 3,034 คนเป็นชาย 1,544 คน หญิง 1,490 คน (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง) อาชีพหลักประชากรทำการเกษตร นอกเหนือ
จากนั้นก็ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป, งานโรงแรม, ลูกจ้างบริษัทเอกชน ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ลำน้ำ, ลำห้วย 7 แห่ง บึงและหนองน้ำอื่นๆอีก
4 แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ และอ่างเก็บน้ำเขาชีโอน 1 และ 2, 3 ซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ในการทำการเกษตรของพื้นที่.
ติดต่อสอบถาม... ท่านสามารถสอบถามข้อมูล ตำบลนาจอมเทียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน โทรศัพท์หมายเลข 038_238483
ตำบลพลูตาหลวง
อบต. ตำบลพลูตาหลวง
ตำบลพลูตาหลวง... ประวัติของตำบลพลูตาหลวงเดิมในหุบเขาตาหลวงมีคนอาศัยอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ " ชุมนุม
ตาหลวง " และ " ชุมนุมตาวง " โดย " ตาหลวง " เป็นเศรษฐีมีลูกสาวสวย เป็นที่หมายปองของโจรสลัดตาหลวงจึง
ได้พาลูกสาวหนีมาหลบซ่อนอยู่ที่หลังเขากลางป่าเพื่อมิให้โจรมาจับตัวไป ต่อมาเหล่าบรรดาโจรทราบเรื่องและได้
ปล้นฆ่า " ตาหลวง " จนถึงแก่ความตาย ชุมนุมตาหลวงได้แตกกระจัดกระจายกันออกหาที่อาศัยใหม่จนหมดสิ้น
เมื่อเวลาผ่านมาที่ดินที่ " ตาหลวง " เคยอาศัยมาก่อนพืชผลต่างๆเจริญงอกงามดีจนชาวบ้านในยุคต่อๆมามักจะ
เข้าป่าไปเก็บของป่ารวมถึง " พลู " พืชที่สมบูรณ์เมื่อคนเดินป่าเก็บพืชพรรณมักมีคำถามว่า " นำพลูมาจากที่ใด "
ก็จะตอบว่า " พลูตาหลวง " ซึ่งเป็นคำพูดติดปากของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้จนเป็นชื่อเรียกชุมชนในที่สุด.
สภาพทั่วไปตำบลพลูตาหลวง... พื้นที่โดยรวมประมาณ 54,046 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,903 ไร่ ทิศตะวันตกติดกับตำบลสัตหีบ
ทางทิศเหนือติดกับตำบลบางเสร่และนาจอมเทียน ทิศตะวันออกติดอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ทิศใต้ติดกับเขตทหารและทะเล โดยห่างจังหวัดชลบุรี
ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และจะห่างจากอำเภอสัตหีบไปตามถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร. ( สามารถดูแผนที่ประกอบ )
สภาพภูมิประเทศตำบลพลูตาหลวง... พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับต่ำล้อมรอบ ทำให้พื้นที่เป็นเนินและที่ราบลุ่มสลับกันไป และมีถนนเชื่อมต่อ
จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ถึงกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคอื่นๆได้โดยสะดวกและยังใกล้กับสนามบินนานาชาติอุ่ตะเภา และใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไปตำบลพลูตาหลวง... ตำบลพลูตาหลวงมีลักษณะเป็นสังคมเมืองเป็นชุมชนที่กำลังขยายตัวทั้งในด้านเศรษกิจ สังคม และที่อยู่อาศัยโดย
เฉพาะด้านที่อยู่อาศัย มีนักลงทุนเข้ามาทำการลงทุนดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรรมากถึง 38 โครงการ ส่งผลให้ตำบลพลูตาหลวงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จำนวนประชากรทำการสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 มีทั้งสิ้น 19,866 คน เป็นชาย 10,114 คน เป็นหญิง 9,752 คน ( ข้อมูลนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ) ประชากรส่วนใหญร้อยละ 40 ประกอบอาชีพรับราชการ รองมาคืออาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำไร่มันสำปะหลัง.
ติดต่อสอบถาม... ท่านสามารถสอบถามข้อมูล ตำบลพลูตาหลวงได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โทรศัพท์หมายเลข 038_245529
ตำบลแสมสาร
อบต. ตำบลแสมสาร
วิหารหลวงพ่อดำ
ตำบลแสมสาร... เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2522 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ.2522 ได้ตั้งตำบลพลูตาหลวง ออกจากตำบลสัตหีบ โดยรวมบ้านช่องแสมสารมาด้วย โดยพ.ศ.2522
บ้านช่องแสมสารได้รวมอยู่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลพลูตาหลวง และต่อมาเมื่อหมู่บ้านช่องแสมสารมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2529 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็นตำบลแสมสารในที่สุด.
สภาพทั่วไปตำบลแสมสาร.. เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 2,000 ไร่ อาณาเขต
ติดต่อพื้นที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือติดพื้นที่ตำบลสัตหีบ ทิศตะวันออกติดพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง ทิศใต้ติด
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ( สามารถดูภาพแผนที่ประกอบ )
สภาพภูมิประเทศตำบลแสมสาร... พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล.
ข้อมูลทั่วไปตำบลแสมสาร.. ตำบลแสมสารมีประชากรทั้งสิ้น 5,842 คน ( ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง )
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง, ค้าขาย, และรับจ้าง โดยมีจำนวนหมู่บ้านแบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน
ติดต่อสอบถาม... ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของตำบลแสมสารได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 038_431496>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 13102009/Y7)