กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจ 
ในปัจจุบัน... มีผู้นิยมเลี้ยงปลาทะเลสวยงามจำนวนมาก และอันดับต้นๆของปลาทะเลที่ผู้คนทั่วไปนิยมนำมาเลี้ยงกัน หนึ่งในอันดับต้นๆของ
ความนิยมของการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามหนึ่งในนั้นก็จะมี " ปลาการ์ตูน " รวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะด้วยจากอิทธิพลของภาพยนตร์แอนนิเมชั่นชื่อดังเรื่อง
" นีโม่ " แต่เหตุผลที่สำคัญคงมาจากบุคลิกของตัวปลาการ์ตูนเอง เนื่องจากเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามและมีลีลาท่วงท่าในการว่ายน้ำที่น่ารักและสะดุดตา
รวมถึงความแปลก ที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของปลาการ์ตูน ที่สามารถเปลี่ยนเพศได้ จากไม่มีเพศกลายเป็นเพศผู้ และจากเพศผู้กลายเป็น
เพศเมีย โดยปลาการ์ตูนเมื่อเกิดมาในตอนแรกจะยังไม่มีเพศ แต่เมื่อเข้าอยู่รวมกับฝูงก็จะมีการจับคู่ เพื่อแยกออกไปหาที่วางไข่เพื่อสืบพันธ์ โดยปลาที่
แข็งแรงกว่าจะแสดงเพศเป็นเพศเมีย มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าคู่ของมัน ตัวที่เหลือจะเป็นเพศผู้โดยอัตโนมัติ นี่คือสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับปลาการ์ตูน.
 
เราสามารถแบ่งประเภทของปลาการ์ตูน โดยจัดได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้
 
 
1. กลุ่มของปลาการ์ตูนส้มขาว มี 2 ชนิด
ปลาการ์ตูนส้มขาว
ปลาส้มขาว หรือชื่อในหนังว่า " นีโม่ "
ปลาเพอคูล่า ลักษณะคล้าย ปลาส้มขาว
 
 
2. กลุ่มของปลาการ์ตูนมะเขือเทศ มี 5 ชนิด
ปลามะเขือเทศออสเตรเลีย
ปลาแดงดำ
ปลามะเขือเทศดำ
 
   
3. กลุ่มของปลาการ์ตูนอินเดียแดง มี 6 ชนิด
ปลาการ์ตูนอินเดียแดง
ปลาการ์ตูนอินเดียแดงสีส้ม
ปลาการ์ตูนอินเดียแดง มัลดีฟ
 
   
4. กลุ่มของปลาการ์ตูนลายปล้อง มี 11 ชนิด
ปลาการ์ตูนลายปล้องหน้าส้ม
ปลาการ์ตูนลายปล้องฟ้า
ปลาลายปล้อง ครีบเหลือง
 
   
5. กลุ่มของปลาการ์ตูนแก้มหนาม มี 1 ชนิด
ปลาการ์ตูนแก้มหนาม
ปลาการ์ตูนแดง
ปลาการ์ตูนทอง
 
   
6. กลุ่มของปลาการ์ตูนอานม้า มี 3 ชนิด
ปลาอานม้าแท้
ปลาอานม้าแท้
ปลาอานม้าม้าลาย
 
 
ลักษณะทางธรรมชาติ... ปลาการ์ตูนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Clownfish คำว่า " Clown (คลาว) " ในภาษาอังกฤษแปลว่า " ตัวตลก " คงเนื่อง
มาจากท่าทางการว่ายน้ำ และรูปร่างเล็กกระทัดรัดของตัวปลาทำให้ดูแล้วตลก ปลาการ์ตูนตามธรรมชาติในท้องทะเลนั้นมันคือ " ผู้ถูกล่า " จากปลาที่มี
ขนาดใหญ่กว่ามันเพื่อกินเป็นอาหาร และตัวมันเองนั้นยังมีสีสันที่ดูสะดุดตา ทำให้ถูกเป็นที่สังเกตุเห็นได้โดยง่าย จากผู้ล่าในทะเลซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่
 
   
สภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของ ปลาการ์ตูน
ดอกไม้ทะเล ที่หลบภัยของปลาการ์ตูน
 
ในทะเลตามธรรมชาติเมื่อปลาการ์ตูนถูกไล่ล่าหรือโดนทำร้าย โดยปลาชนิดอื่นๆปลาการ์ตูนจะว่ายน้ำหนี
อย่างรวดเร็วและจะเข้าไปหลบซ่อนตามดอกไม้ทะเล เมื่อศัตรูที่ไม่ทันระวังตัวติดตามเข้ามาที่ดอกไม้ทะเล
ก็จะถูกเข็มพิษของดอกไม้ทะเล ทิ่มตำบ้างก็บาดเจ็บ บ้างก็ตาย กลายเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลต่อไปเรา
จึงเปรียบดอกไม้ทะเลเสมือนหนึ่งเป็นบ้านของปลาการ์ตูนที่คอยปกป้องปลาการ์ตูนจากนักล่าและดอกไม้
ทะเลเองนั้นก็ได้อาศัยปลาการ์ตูน ในการหาอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน.
และจากกระแสความนิยมในด้านต่างๆส่งผลให้ปลาการ์ตูนกลายเป็นที่นิยมในการเลี้ยงนั้นกลับส่งผลให้เกิด
ความต้องการอย่างมหาศาล ที่ให้ได้มาเพื่อนำปลาการ์ตูน ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลจับขึ้นมาเพื่อการจำหน่าย
โดยไม่คำนึงถึงผลเสียและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมุ่งหวังแต่ผลกำไรเพื่อการจัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว
วิธีการจับปลาทะเลสวยงามมีหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันมาก แต่เป็นต้นเหตุสำคัญของการทำลายธรรมชาติได้
อย่างรุนแรง โดยจะทำลายระบบนิเวศน์ทุกระบบในบริเวณนั้นๆคือการใช้ " ยาพิษไซยานาย " โดยชาวประมง
มักจะใช้ผงยาพิษละลายในน้ำแล้วนำน้ำพิษที่ได้ สาด พ่น หรือบีบ ใส่ลงบริเวณต้นน้ำที่ปลาอาศัยอยู่เมื่อยาพิษ
 
 
แพร่ไปกับกระแสน้ำเข้าถึงตัวปลา ยาพิษจะแพร่เข้าสู่กระแสเลือดของปลาทางเหงือกที่ปลาใช้ในการหายใจ และทางระบบทางเดินอาหาร เมื่อปริมาณของ
ยาพิษถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อตัวปลา ปลานั้นก็จะเกิดอาการน็อคและสลบชาวประมงก็จะลงไปจับ เก็บปลาที่สลบขึ้นมาใส่น้ำสะอาดที่ได้เตรียมไว้ รอจน
ปริมาณของสารพิษเจือจางลง ปลาก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมา จากนั้นชาวประมงจะรีบส่งขายผู้รับซื้อก่อนปลาจะตาย โดยในบริเวณที่ใช้ยาพิษนี้ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตไม่
ว่าจะมีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่ รวมถึงปะการังหรือหนอนทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งหมดที่โดนยาพิษไซยานาย ก็จะตายด้วยกันทั้งหมดตามปริมาณความ
เข้มข้นของการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย นับเป็นความสูญเสียอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศน์ และนอกจากนี้ปลาทะเลที่ถูกจับมาทั้งปลาการ์ตูน หรือในสัตว์
น้ำไม่ว่าจะเป็นปลาหรือสัตว์ทะเลชนิดใดๆก็ตาม หากถูกจับมาจากท้องทะเลแล้วนำมาเลี้ยง สัตว์ที่ถูกจับจากธรรมชาติมาเลี้ยงในตู้จะไม่มีความอดทน และ
ไม่แข็งแรง มักตายง่ายเลี้ยงไม่ทน อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุทั้ง จากวิธีจับ ขั้นตอนของการขนส่งและที่สำคัญคือความเครียดที่เกิดขึ้นกับปลาเพราะปลา
เคยอยู่ในแหล่งธรรมชาติกลับต้องมาอยู่ในตู้เลี้ยง และแม้แต่เลือกอาหารที่จะกินเองตามธรรมชาติ ก็ยังไม่สามารถทำได้ ปลาจึงเฉาและอาจตายลงในที่สุด.
ในปัจจุบัน... นักวิชาการและกรมประมง ได้ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ ปลาทะเลสวยงามเพื่อทดแทนการจับปลาจากแหล่งตามธรรมชาติ
ในท้องทะเลในกลุ่มปลาทะเลสวยงามอาทิเช่น กลุ่มปลาสินสมุทร กลุ่มปลาผีเสื้อ กลุ่มปลาขี้ตังเบ็ด กลุ่มปลาวัว และกลุ่มปลาเดมเซล และปลาการ์ตูนซึ่งก็เป็น
พระเอกของเรา ที่ผมจะนำเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่สัตหีบของเรานำมาอวดให้เพื่อนๆให้ได้รับชมกันครับ.
  
คุณ นฤดม พิสิษฐเกษม
เพอร์คูล่าฟาร์ม... เป็นฟาร์มเลี้ยงปลาการ์ตูนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยในขณะนี้
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านช่องแสมสาร ดำเนินการบริหารงานโดย คุณ.นฤดม พิสิษฐเกษม โดยประวัติความ
เป็นมาก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มปลาการ์ตูนในทุกวันนี้ เริ่มต้นมาจากในอดีตครอบครัวของ คุณ.นฤดม
และคุณพ่อจะชอบเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลา เมื่อมีเวลาว่างก็มักจะหาซื้อปลาทะเล ซึ่งในสมัยนั้นแหล่ง
ใหญ่ของตลาดขายปลาก็จะอยู่ที่ ตลาดนัดสวนจตุจักร แต่หลังจากซื้อมาได้ไม่นานปลาทะเลเหล่านั้น
เมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะตายลงหรือไม่ก็อ่อนแอมากไม่แข็งแรงจนตายไปในที่สุด นั่นจึงเกิดคำถามขึ้น
มาภายในใจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงสาเหตุการตายและความยากในการเลี้ยงปลาทะเลที่ได้มาจาก
การจับมาจากทะเลตามธรรมชาติ กระทั่งต่อมาเมื่อมีโอกาสเข้าศึกษาที่  คณะวิทยาศาสตร์ มศว.บาง
แสน ( มหาวิทยาลัยบูรพา ) จนกระทั่งสำเร็จปริญญาตรี วิชาเอกวาริชศาสตร์ และต่อจากนั้นก็ได้ไป
ศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีวะวิทยาที่ Washington State University ประเทศสหรัฐ
อเมริกา โดยมุ่งเรียนทางด้านพันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี่ชีวะภาพ ของพืชและสัตว์ โดยเมื่อจบการศึก
ษาก็กลับมาช่วยงานกิจการภายในครอบครัว ซึ่งที่บ้านประกอบธุรกิจทำกิจการขายสังกะสี และได้ติด
ต่อกับคณะอาจารย์ มศว.บางแสน ถึงแนวคิดที่จะทำ " ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงาม " ซึ่งอาจารย์
 
 
ทุกท่านจาก มศว.บางแสน ต่างก็ให้กำลังใจและสนับสนุนในการทำงาน ให้เริ่มทำการทดลองและสนับสนุนการหาข้อมูลต่างๆ ให้กับ คุณ.นฤดม อย่างเต็มที่.
เริ่มต้นสร้างเพอร์คูล่าฟาร์ม... ในปี พ.ศ.2544 คุณ นฤดม ได้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นฟาร์มขนาดเล็กเริ่มจากการเพาะปลาการ์ตูน ส้ม-ขาว และต่อมาได้ลง
ทุนซื้อที่ดินติดทะเล 2 ไร่ ในตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในราคา 20 ล้านบาท  และได้เริ่มออกแบบก่อสร้างบ่อปูนซิเมนต์ และโรงเรือนเพาะเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์ ในขณะนี้ฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วโดยใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดเกือบ 100 ล้านบาทไทย โดยยังมีกระชังเลี้ยงปลาทะเล
ทั่วไปอีก 10 กระชัง โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1500 เมตร อีกด้วย ปัจจุบันที่ฟาร์มจะมี โรงเรือน 2 ชั้น สำหรับเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนเกือบ
500 คู่ และมีลูกปลาขุนนับแสนๆตัวโดยเลี้ยงไว้ในบ่อปูนซีเมนต์เกือบ 30 บ่อ โรงเรือนที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลากว่า 1500 ตาราเมตร พื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงสา
หร่ายและโรติเฟอร์ อาหารสำหรับลูกปลากว่า 500 ตารางเมตร โดยมีใบอนุญาติ ประกอบกิจการฟาร์เพาะพันธุ์ปลาทะเลและกิจการสวนสัตว์จากกรมประมง.
 
 
เพอร์คูล่าฟาร์ม
บริเวณด้านข้างของฟาร์ม จะมีลานกว้างสำหรับจอดรถ
บริเวณที่จำหน่ายบัตร เข้าชมภายใน เพอร์คูล่าฟาร์ม
ในส่วนของห้องแสดงปลาการ์ตูน และการจัดนิทรรศการ
ภาพพาโนรามา แสดงบ่อเลี้ยงปลา ภายในฟาร์ม
ด้านหลังของฟาร์มติดทะเล
 
 
จากความพยายาม... ค้นหาวิธีการเพื่อที่จะเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนจากฟาร์ม เพื่อแทนการจับมาจากแหล่งธรรมชาติ ดังที่อธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าปลาที่
จับมาจากแหล่งธรรมชาติซึ่งก็คือท้องทะเล จะทำให้เกิดผลเสียขึ้นอย่างมากมายเพียงใด และที่สำคัญปลาที่จับมาจากท้องทะเลตามธรรมชาตินั้นเมื่อนำมาเลี้ยง
ก็จะไม่มีความแข็งแรงและจะตายลงอย่างรวดเร็วเมื่อ " เพอร์คูล่าฟาร์ม " โดยคุณ.นฤดม ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงภายในฟาร์มแล้ว นอกจากการจัด
จำหน่ายลูกปลาการ์ตูนแล้ว ยังได้เปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่สัตหีบ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยมีการให้
ความรู้แก่สถานศึกษา และผู้ที่สนใจรวมถึงเจ้าของฟาร์มต่างๆที่ต้องการความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน โดยมิได้ปิดบังสงวนความรู้ไว้แค่ตนเองแต่อย่างใด.
 
   
จุดเด่นของปลาการ์ตูนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงที่เพอร์คูล่าฟาร์มคือ...?
   
   
คลิปวีดีโอปลาการ์ตูน กำลังวางไข่ ที่เพอร์คูล่าฟาร์ม
คลิปวีดีโอปลาการ์ตูน กำลังออกมาจากไข่ ที่เพอร์คูล่าฟาร์ม
 
1. เป็นปลาที่แข็งแรงเลี้ยงง่าย เพราะไม่ผ่านการจับด้วยยาพิษและไม่รบกวนระบบนิเวศ
2. เป็นปลาที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์แล้ว ทนทานต่อโรคต่างๆได้สูง
3. ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงรวมกับดอกไม้ทะเล เหมือนปลาตามธรรมชาติ
4. สามารถเลี้ยงให้อยู่ในตู้ปลาที่มีขนาดเล็กกว่า ปลาที่จับจากธรรมชาติได้
5. สามารถใช้ระบบกรองแบบ Sub sand ได้
6. สามารถฝึกให้ปลากินอาหารแบบสำเร็จรูปได้ง่าย
7. ปลาจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของน้ำได้เป็นอย่างดี
8. สามารถนำไปเพาะพันธุ์ต่อได้ในรุ่นต่อๆไป โดยไม่ต้องไปรบกวนปลาตามธรรมชาติ
9. ปลาเพาะจะวางไข่ง่ายกว่าปลาตามธรรมชาติ และจะสามารถให้ลูกปลาได้ง่าย
 
 
แม่ปลากำลังวางไข่ พ่อปลาพร้อมฉีดน้ำเชื้อ
ไข่เพอร์คูล่าวันที่ 3
ลูกปลา อายุ 1 วัน
ลูกปลา อายุ 7 วัน
ลูกปลา อายุ 20 วัน
ลูกปลาอายุ 1 เดือน
 
 
โดยธรรมชาติของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม... สิ่งหนึ่งที่ใฝ่ฝันของนักเลี้ยงปลาทุกคนก็คือ เมื่อได้เลี้ยงปลาแล้ว ก็อยากให้ปลาที่เลี้ยงขยายพันธ์ออกมาให้
เกิดความภาคภูมิใจ ที่สามารถเพาะเลี้ยงจนเกิดการขยายพันธ์ได้สำเร็จ ซึ่งหากเป็นปลาที่มาจากฟาร์ม จะสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ได้ง่ายกว่าปลาที่
จับมาจากธรรมชาติหรือท้องทะเล และวงจรชีวิตของปลาการ์ตูนค่อนข้างที่จะน่าสนใจ โดยเริ่มจากเมื่อมาอยู่ด้วยกันสองตัวจากที่ไม่มีเพศ ตัวที่แข็งแรงกว่า
ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเมียอีกตัวก็จะกลายเป็นตัวผู้เมื่อจะวางไข่ปลาทั้งสองก็จะช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่จนกระทั่งเมื่อวางไข่ปลาสองตัวก็จะช่วยกันดูแลไข่
คอยทำความสะอาดไข่ของตนเฝ้าดูแลรักษาจนลูกปลาออกมาจากไข่ซึ่งผู้เลี้ยงทุกคนจะมีความสุขมากในการสังเกตุพฤติกรรมของปลาที่ตนเองได้เพาะเลี้ยง
 
 
บ่อเลี้ยงปลาการ์ตูน ภายในฟาร์ม
บ่อเลี้ยงปลาการ์ตูน ภายในฟาร์ม
บ่อเลี้ยงปลาการ์ตูน ภายในฟาร์ม
บ่อเลี้ยงปลาการ์ตูน ภายในฟาร์ม
ห้องพ่อพันธ์ แม่พันธ์ปลาการ์ตูน
ภายในห้องพ่อพันธ์ แม่พันธ์
เพอคูล่าฟาร์ม ในส่วนจัดแสดง
มีวีดีโออธิบายเรื่อง การดำรงชีวิตของปลาการ์ตูน
เจ้าหน้าที่ของฟาร์ม กำลังให้อาหารปลาการ์ตูน
ความเชื่องของลูกปลา
ลูกปลาจะว่ายเข้ามาหาผู้ให้อาหาร
ภาพลูกปลา ในบ่อเลี้ยงที่ฟาร์ม
เอามาฝากอีกภาพ ดูกันชัดๆครับ
เจ้าหน้าที่ฟาร์ม กำลังเตรียมอาหาร ให้ปลาในกระชังเลี้ยง
กระชังเลี้ยงปลาของเพอคูล่า จะอยู่ในทะเลห่างจากฝั่ง
เวลาจะไปทำกิจกรรม ให้อาหารปลาในกระชัง ต้องนั่งเรือออกไป
ภาพการให้อาหารปลาในกระชัง
ภาพปลาในกระชังเลี้ยง
 
 
คำแนะนำส่งท้ายจากสัตหีบบีชเกี่ยวกับเพอร์คูล่าฟาร์ม..... ปัจจุบันฟาร์มนี้เปิดให้บริการมาย่างเข้าปีที่ 9  ฟาร์มอยู่ในสภาวะขาดทุนมาโดยตลอด
ทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟ ในการเลี้ยงดูปลาการ์ตูน ค่าจ้างพนักงานที่คอยดูแลปลาและนักท่องเที่ยว ซึ่งจริงๆแล้วฟาร์มมีรายได้หลักอยู่สามด้านคือ ขายปลา
ที่หน้าฟาร์ม, เปิดให้เข้าชมฟาร์ม คิดค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท, และสุดท้ายคือให้บริการนั่งเรือชมกระชังปลาในทะเล และให้อาหารปลาในกระชัง
ค่าบริการ 100 บาทต่อท่าน เท่าที่เห็นคร่าวๆแทบจะชดเชยกับรายจ่ายในปัจจุบันไม่ได้เลยซึ่งเท่าที่เห็นในปัจจุบัน ยอดของการขายปลาหน้าฟาร์มก็มิได้สูงมาก
มายเพราะมีผู้ประกอบการหลายแห่งที่ทำกิจการเหมือนๆกัน ส่วนการเปิดให้เข้าชมฟาร์มผู้เข้าชมก็จำนวนน้อย บางวันก็แทบจะไม่มีเข้าชมเลยเสียด้วยซ้ำไป...
แต่เป้าหมายที่สำคัญของเพอคูล่าฟาร์มแห่งนี้ก็คือ... การได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งทางฟาร์มอยากให้เกิดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน และจุดประกายให้กับผู้เยี่ยมชมหรือเยาวชน เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์ม ได้เกิดไอเดียทางด้านการอนุรักษ์โดยอาจมิต้องจำเป็น
ที่ต้องเป็นปลาการ์ตูนเสมอไป แต่อาจเป็นสัตว์ทะเลหรือเป็นสัตว์สงวนที่หายาก หากเกิดมีแนวคิดในการเพาะเลี้ยงจนสำเร็จดังเช่นปลาการ์ตูน เมื่อนั้นการจับ
สัตว์น้ำจากท้องทะเลและการรุกรานธรรมชาติก็จะค่อยๆหมดไป เพราะเราสามารถเพาะพันธ์ได้นั่นเอง ดังนั้นฟาร์มยินดีที่จะให้ความรู้แก่ทางโรงเรียน นักศึก
ษาหรือสถานศึกษา ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มแห่งนี้เพื่ออย่างน้อยๆอาจจุดประกายเล็กๆในดวงใจของผู้เยี่ยมชมหรือเยาวชนซึ่งต่อไปในอนาคตอาจเป็น
นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ๆหรือมีโอกาสได้ขยายแนวความคิดด้านการอนุรักษ์นี้ให้กว้างไกลออกไปเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อไปในวันข้างหน้า.
 
   
เพอร์คูล่าฟาร์ม... เลขที่ 3/46 หมู่ 2 ตำบลแสมสาร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... 081-9177901, 081-3136324
เวลาเข้าชมฟาร์ม 9.00 - 16.30 น. เปิดให้บริการทุกวัน
รับชมเว็บไซต์ของฟาร์มได้ที่  
www.perculafarm.com
คลิ๊กเพื่อชมแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
ขอขอบคุณ...ข้อมูลจากเพอร์คูล่าฟาร์ม ภาพทุกภาพที่ท่านได้รับชมบนหน้าเว็บนี้มาจาก เพอร์คูล่าฟาร์มทั้งหมดครับ ( สัตหีบบีชคอนเฟริม์ )
 
เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่สะดุดและเพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่พัก
เพื่อนๆสามารถ ...คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่ของสถานที่พักใกล้เคียง>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 18062010/Y8) |