กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจท่องเที่ยวสัตหีบ จะพาท่านไปเที่ยวที่หมู่บ้านช่องแสมสาร
หมู่บ้านช่องแสมสาร หากเอ่ยชื่อนี้ทุกคนคงนึกถึงแหล่งฝึกสอนดำน้ำ หรือใน
เรื่องของแหล่งตกปลาเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ใครจะทราบบ้างเล่าว่า ในขณะนี้หมู่บ้าน
หรือคนที่คุ้นเคยก็จะเรียกชื่อสั้นๆว่า " ช่องแสมสาร " เปลี่ยนแปลงไปหรือมีสิ่งใด
ที่พิเศษยิ่งกว่าแต่เก่าก่อนมา นอกเหนือจากที่เป็นแหล่งฝึกดำน้ำและตกปลาแล้วนั้น
ช่องแสมสาร ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีสถานที่ศักดิสิทธิ์ให้ผู้คนได้เดินทางมายัง
หมู่บ้านแห่งนี้ได้เคารพ และสักการะบูชากันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตน
เองและครอบครัว และขอพรให้มีความสงบร่มเย็นต่อไป ในภายภาคหน้าอีกด้วย..
การเดินทาง หากมาจากสัตหีบ ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิทแล้วให้ใช้เส้นทางไปจังหวัดระยองโดยตามราย
ทางจะผ่านกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน จนกระทั่งเห็นสวนหย่อมขนาดใหญ่สังเกตุได้
ง่ายนั่นคืออนุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แวะเข้าไปพักผ่อนหรือสักการะเพื่อ

เป็นสิริมงคลกันก่อนสถานที่แห่งนี้ร่มรื่นและเป็นระเบียบสะอาดตาดีเชียวแหละ หรือบางท่าน ใช้เส้นทางมาจาก
ถนนสายบายพาส ขับตรงมาผ่านตลาดกิโลเมตรที่ 10 ผ่านด้านข้างของโรงพยาบาลสิริกิตย์ ผ่านค่ายพระมหา
เจษฎาราชเจ้าก็สะดวกดีอีกเส้นทางหนึ่ง ตามรายทางจะมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านแสมสารไว้อย่างชัดเจน...

" หมู่บ้านช่องแสมสาร " สามารถเข้ามาได้สองทางจากถนนสุขุมวิท ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าทางแรกอาจ
มาจากทางด้านอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หรืออีกเส้นทางหนึ่งตั้งต้นจากโรงพยาบาลสิริกิตย์แล้วแต่สะดวกของแต่
ละบุคคลละกันนะ. โดยจากทางเข้าหมู่บ้านต้องขับรถเข้ามาด้านในประมาณ 10 กิโลเมตรก็จะเข้ามาด้านใน
โดยมีป้ายบอกเลี้ยวขวาจะไปศาลพระเจ้าตากสินมหาราช และหากเลี้ยวซ้ายก็จะไปวิหารหลวงพ่อดำ...
ตั้งต้นง่ายสุดที่ อนุสาวรีย์ ร.6
ทางเข้า
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่6
ตามรายทางจะมีป้ายบอก ตลอดทาง
ทางเข้าหมู่บ้าน
เข้ามาในหมู่บ้านแล้ว
ภายในหมู่บ้าน
รู้จักหมู่บ้านช่องแสมสาร หมู่บ้านช่องแสมสารหรือ ตำบลแสมสารมีเนื้อที่โดยประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2000 ไร่ โดยมีลักษณะทาง
ภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล โดยแบ่งจำนวนหมู่บ้านออกเป็น 4 หมู่บ้านและมีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1240 ครัวเรือน ประชากรโดยประมาณ
5842 คน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่การทำอาชีพประมง, การค้าขาย, และรับจ้างและการทำไร่...
" ผู้คนทั่วไปรู้จักหมู่บ้านช่องแสมสาร " ส่วนใหญ่ก็จะมาท่องเที่ยวตกปลา และออกไปดำน้ำชมปะการัง โดยส่วนใหญ่จะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้และเริ่ม
ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการตกปลาก็จะเช่าเรือออกไปแต่เช้าและกลับเข้าฝั่งในเวลาเย็น โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก...
หลวงพ่อดำ  เขาเจดีย์
ด้านหน้า
มุมสวยๆ ถ่ายจากวิหารหลวงพ่อดำ
มุมสวยๆ
มองเห็นเกาะชัดเลย
มุมถ่ายภาพ
วิวเดียวกัน  แต่มุมต่างกัน
อีกมุมหนึ่ง
ซูมมาจากด้านหลังวิหาร
ด้านหลังวิหาร
ชาวประมงกำลังออกหาปลา
ออกหาปลา
วิหารหลวงพ่อดำ
วิหารหลวงพ่อดำ
หลวงพ่อดำ
หลวงพ่อดำ
" ไหว้หลวงพ่อดำ " คนส่วนใหญ่ที่มีโอกาส
เยี่ยมเยือนหมู่บ้านช่องแสมสาร แห่งนี้ต้องหา
โอกาสแวะเคารพสักการะหลวงพ่อดำวิหารของ
หลวงพ่อที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเอง หลวงพ่อดำนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวหมู่บ้านช่องแสมสารให้ความนับถือกันมา
ช้านานแล้ววิหารของหลวงพ่อดำอยู่ในหมู่บ้าน
มีป้ายบอกทางชัดเจนโดยวิหารอยู่บนเนินสูงติด
ทะเลมองเห็นวิวทะเล และมองเห็นหมู่บ้านช่อง
แสมสารทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว.
" ไหว้ศาลพระเจ้าตากสิน "วันพฤหัสบดีที่
29 เมษายน 2547 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จ
เปิดแพรคลุมป้ายศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ.
" เพื่อนๆอาจงง " อ้าวอยู่ดีๆที่ช่องแสมสาร
ทำไมกระโดดข้ามมากองเรือยุทธการ เฉลยให้
ว่าพื้นที่ของกองเรือยุทธการกับหมู่บ้านแสมสาร
นั้นติดกันและไปมาหาสู่กันได้ส่วนหนึ่งได้ทำการ
ก่อสร้างศาลพระเจ้าตากสิน และท่าเทียบเรือ.
ทางเข้าศาลพระเจ้าตาก
ทางเข้าศาล
ศาลพระเจ้าตาก
ทางขึ้น
ขึ้นไปด้านบน
อยู่ด้านบน
พระเจ้าตาก
พระเจ้าตาก
ทางไปท่าเรือ
ไปท่าเรือ
มุมสวยวันแดดแรง
วันแดดแรงวิวสวย
ไปเดินเล่นกันไหม
ไปเดินเล่นกัน
หาดยาวให้เล่นแค่ช่วงสั้นๆ  เสียดายจัง
หาดยาว
พระเจ้าตากสินมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า และความกล้าหาญของพระองค์เป็นที่
ครั่นคร้ามของอริราชศัตรูและพระองค์ทรงใช้ยุทธวิธีของหน่วยรบขนาดเล็กกระทำการรบในลักษณะสงครามพิเศษ เข้าต่อสู้กับข้าศึก
วีรกรรมอันโดดเด่นของพระองค์นี่เอง ที่ทรงใช้ยุทธวิธีการรบหลากหลายรูปแบบเป็นต้นแบบในปัจจุบัน และจากพระปรีชาสามารถ
ของพระองค์นี่เองที่ทำให้หลายหน่วยงานในปัจจุบันยกย่องพระองค์เป็นแบบอย่าง หรือถือเป็นพระบิดา หรือวันสถาปนาของหน่วย
งานของตนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้คงอยู่ตราบชั่วลูกหลาน สืบต่อไปนานแสนนาน...
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จึงได้กำหนดให้วันที่ 17 เมษายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันสถาปนาหน่วยงานและได้รับการอนุมัติให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นที่ ณ.บริเวณ เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...
เททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์
ประธานในพิธี
วัดหลวงพ่ออี๋
วัดหลวงพ่ออี๋
แห่พระบรมรูป
แห่พระบรมรูป
หมายเหตุ. ทุกภาพ
คลิ๊กดูแบบใหญ่ๆได้.


" พิธีเททองหล่อพระบรมรูป " เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2545 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมกัน
บริจาคสมทบทุนการสร้างพระบรมรูปโดยสามารถรวบรวมภายใน 35 เดือนได้รับบริจาคถึง 35 ล้านบาท
" แห่พระบรมรูปเพื่อนำไปประดิษฐาน " และในวันที่ 19 เมษายน 2547 ก็ได้มีพิธีแห่พระบรมรูป
เพื่อนำไปประดิษฐานที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีประชาชนชาวแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ที่ต้อง
การมาสักการะบูชาร่วมพิธีแห่พระบรมรูป จำนวนมากในวันนั้นยังได้มีการสรงน้ำพระที่วัดแสมสารอีกด้วย.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงครองราชสมบัติ 15 ปี ช่วงที่ชาติบ้านเมืองต้องการ
ความสมานสามัคคีของคนในชาติ และต้องการขวัญและกำลังใจประชาชนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ปรกติ
สภาพของบ้านเมืองในขณะนั้นที่บ้านเมืองเกิดความระส่ำระส่ายจากการถูกรุกรานของศัตรู ให้มีที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมมือ ร่วมใจกันปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูที่มารุกราน ให้แพ้พ่ายไปในที่สุด.
เพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่...ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องแสมสาร
ได้ที่เบอร์โทร 038_431496 ในวันและเวลาราชการ...นะครับ...
เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่สะดุดและเพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่พัก
เพื่อนๆสามารถ ...คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่ของสถานที่พักใกล้เคียง>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 17102009/Y7)