กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจประวัติของสมาคมแข่งเรือใบ ในปี พ.ศ.2507 พลเรือโท ศิริ กระจ่างเนตร ร่วมกับคณะบุคคลอีก 6 ท่านได้มีความคิดที่จะพัฒนา กีฬาแข่งเรือใบให้เจริญ
รุ่งเรือง เทียบเท่านานาประเทศโดยร่วมกันก่อตั้งสมาคมแข่งเรือใบและได้รับการอนุญาติจาก กระทรวงศึกษาธิการให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม แข่งเรือใบ
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2507 โดยมีที่ตั้งของสมาคมในครั้งแรกตั้งอยู่ที่เลขที่ 58 ถนนรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
โดยมีคณะผู้ก่อตั้งทั้ง 7 คนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมแข่งเรือใบชุดแรกและอยู่ในตำแหน่งมาจนถึงในปี พ.ศ.2509 และเนื่อง
มาจากที่ตั้ง ณ.เลขที่ 58 ถนนรองเมือง เป็นเพียงที่ตั้งชั่วคราวและสำนักงานของสมาคมจึงได้ย้ายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆตามความเหมาะ
สมในการปฏิบัติงานกระทั่งได้รับความกรุณาจากกองทัพเรือให้ใช้สถานที่ราชการของทหารเรือที่ ราชนาวีสโมสรและต่อมาที่อาคาร 5
ในการปฎิบัติงานและ
ในสมัย พลเรือโท อาคม ศรีคชา เป็นนายกสมาคมได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
ให้สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2530 จากนั้นเป็นต้นมาอีกด้วย...
แผนที่การเดินทางไป  ศูนย์สมุทรกีฬา  ที่สัตหีบ
ที่ทำการสมาคมเรือใบ " ศูนย์สมุทรกีฬา " ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2538 กีฬาเรือใบเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่จัดให้มีการแข่งขันและการแข่งขัน
จัดให้มีขึ้นที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เวลานั้นมี นายปองพล อดิเรกสาร ดำรงตำแหน่งเป็นนายก
รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลการกีฬาของชาติ อยู่ในขณะนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับ
ทราบถึงปัญหาของสมาคมแข่งเรือใบ โดยเฉพาะในเรื่องของที่ตั้งของสมาคมที่ยังไม่แน่นอน จึงได้เสนอคณะรัฐ
มนตรีให้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่จาก
กองทัพเรือใช้พื้นที่กองเรือยุทธการทำการก่อสร้างจนเสร็จวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2541 และได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า " ศูนย์สมุทรกีฬา "
เริ่มเรียนได้ตั้งแต่เล็ก
ครูสอนอย่างใกล้ชิด
ยืดเส้นยืดสาย  ก่อนการเรียน
ลึกๆยังสอนให้รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของสมาคมแข่งเรือใบ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาแล่นใบ.
2. กำหนดระเบียบข้อบังคับควบคุมการแข่งขันกีฬาการแข่ง
เรือใบให้เป็นการแข่งขันประเภทสมัครเล่นอย่างแท้จริง.
3. จัดให้มีการแข่งขันเรือใบระหว่างสมาชิก หรือการแข่งขัน
ให้มีขึ้นระหว่างประเทศ แข่งขันในน่านน้ำของไทย.
4. จัดนักกีฬาแล่นใบ เข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ.
5. เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมแข่งเรือใบกับองค์กรการแข่ง
เรือใบระหว่างประเทศและองค์กรกลุ่มประเทศในภูมิภาค .
ไปโล้ด
เด็กตัวน้อยก็เล่นได้
ครูฝึกควบคุมอยู่ด้วย
ภาพสวยๆ
มุมสวยๆ
หวัดดีคร๊าบ มาแว้ว ว ว เก๋าแล้ว ควบคุมใกล้ชิด
หมายเหตุ... เพื่อนๆสามารถ
คลิ๊กที่ภาพทุกภาพเพื่อดูรูป
ขยายแบบใหญ่ๆกันได้นะ..
กีฬาเรือใบ ที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเกียรติประวัติไว้มากมาย และในปัจจุบันยังได้มีการขยายโอกาสให้กับบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ
กีฬาประเภทนี้ให้ได้เรียนกับสมาคมโดยมีครูฝึกที่เชี่ยวชาญ และระบบการสอนที่เป็นระบบและการเรียนมีความปลอดภัยสูงเพราะมีผู้สอนคอยดูแล บอกกล่าว
อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด และการเรียนก็จะจัดขึ้นเป็นระยะและผู้เรียนจะแยะเป็นพิเศษในช่วงเวลาปิดเทอมเนื่องจากผู้ปกครองจะมัก
นิยมนำบุตรหลานมาเรียนโดยการเรียนเรือใบก็จะเริ่มต้นเรียนกันได้ตั้งแต่ยังเล็กได้เลยซึ่งจะเป็นผลดีเหมือนกับเป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้กับเด็กๆให้เกิด
ความเชี่ยวชาญซึ่งต่อไปภายภาคหน้าหากเขามีโอกาสเราอาจเห็นเด็กๆเหล่านี้ได้โตขึ้นและพัฒนาตัวเองไปจนเป็นนักกีฬาทีมชาติและในระดับอื่นๆอีกต่อไป.
สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02_4720852 โทรสาร 02_4755455 ในวันและเวลาราชการ.....
สัตหีบติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่
ศูนย์สมุทรกีฬา ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 038_438594
หรือ 01_3486276 ติดต่อ " ครูตุ้ม " ในวันและเวลาราชการ.....
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย http://www.yrat.or.th
ถ้วยรางวัล
แหมจากผิวขาวกลายเป็นเขียวเชียวนะ
มีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นระยะ


>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 20102009/Y7)