ประวัติสัตหีบ ที่น่าสนใจ

สัตหีบ

สัตหีบ เป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ ภายในเมืองสัตหีบมีที่พักอาศัยของชาวไทยมาแล้วกว่า 2,000 ปี และมีความสำคัญเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยอโศกมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสัตหีบเป็นฐานทัพเรือและเป็นศูนย์กลางการค้าของอาณาจักรไทยในช่วงนั้น

ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมอบเขตสัตหีบให้กับองค์การพัฒนาชุมชนชาวไทย และเมื่อปี พ.ศ. 2490 สัตหีบได้เปลี่ยนเป็นเมืองหลวงของจังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันสัตหีบเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวและมีการพัฒนาโครงการใหญ่อย่างเขตพักผ่อนและท่องเที่ยวชายหาดสัตหีบ โดยมีโรงแรมหรูชื่อดังตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย

นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้าและฐานทัพเรือของอาณาจักรไทยในอดีตแล้ว สัตหีบยังมีความสำคัญในการปกครองและการป้องกันประเทศชาติ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2495 สัตหีบได้รับการจัดตั้งเป็นกองทัพเรือฝ่ายตะวันตกเพื่อคอยเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกของประเทศเพื่อนบ้าน

ในปัจจุบัน สัตหีบเป็นเมืองที่มีการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างโครงการใหญ่เช่น โครงการเมืองอัติโนมัติสัตหีบ (สิงห์บุรี) ที่มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างใหญ่ของประเทศไทย นอกจากนี้ สัตหีบยังเป็นศูนย์กลางขนส่งทางทะเลและศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลางการค้า สัตหีบยังมีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และเรือ รวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติก อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรถยนต์และเรือในพื้นที่สัตหีบด้วย

นอกจากนี้ สัตหีบยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล ย่านอักษรา และมหาวิทยาลัยบูรพา สัตหีบ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงมีโรงเรียนมัธยมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศในสัตหีบด้วย

สัตหีบบีชเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองสัตหีบ โดยสถานที่นี้เป็นชุมชนชาวประมงที่มีบ้านเรือนเล็กๆ และร้านค้าริมทะเลแห่งหนึ่ง โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นริมหาดทรายขาว และเล่นน้ำทะเลได้ตามอกทะเลได้อย่างสนุกสนาน

สถานที่ท่องเที่ยวสัตหีบ

นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจในสัตหีบได้แก่

  • พิพิธภัณฑ์เรือสมเด็จพระเจ้าศรีรัชกาลที่ 5: ซึ่งเป็นเรือพระราชนิพนธ์ ที่มีความสำคัญในการปกครองและการป้องกันประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรือพระราชนิพนธ์และประวัติศาสตร์ของสัตหีบอีกด้วย
  • วัดพระยาสุเรนทร์: วัดที่มีอายุกว่า 300 ปี มีความสวยงามและเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของชาวสัตหีบ
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว: สวนสัตว์ที่มีเป็นธรรมชาติ มีสัตว์ต่างๆ ที่สามารถเห็นได้ใกล้ชิดและมีพื้นที่ให้เดินเล่นอย่างกว้างขวาง
  • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน: ชุมชนชาวประมงที่อยู่บนเกาะสิมิลัน มีทะเลสวยงามและสัตว์ป่าที่หลากหลาย เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ และท่องเที่ยวทางทะเล
  • พิธีลอยกระทงสัตหีบ: ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญในจังหวัดชลบุรี มีการแข่งขันลอยกระทงและการแสดงงานศิลปะต่างๆ นับเป็นเทศกาลที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นอย่างมาก
  • จุดชมวิวเขาหินม้า: ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในสัตหีบ มีทั้งวิวทะเลและภูเขา นับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและน่าเยือนที่สุดในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น การเดินป่า จักรยานเสือภูเขา และกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ เช่น การล่องเรือท่องเที่ยว ดำน้ำตื้น และตะลุยหาดทรายในพื้นที่สัตหีบบีชอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *